català - castellano
 
     
   
   
   
   
   
     
 
 
 
 
 
La seva obra ha estat seleccionada en diverses ocasions per concursar

2005
Obra seleccionada per Premi Arquitectura de Sant Cugat del Vallès, en
categoria Habitatge Unifamiliar aïllat

-Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pere Planas ,5 de La Floresta
Promotor: Fransver, S.A.
Arquitecta: Mª del Mar Ejarque

2007
Obra seleccionada per Premi Arquitectura de Sant Cugat del Vallès, en
categoria Habitatge Unifamiliar aïllat

-Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Til•lers, 32 de La Floresta
Promotor: MJ-60 Arquitectura, S.L.
Arquitecta: Mª del Mar Ejarque

2008
Obra seleccionada per Premi Arquitectura de Sant Cugat del Vallès, en
categoria Habitatge Unifamiliar aïllat

-Habitatge unifamiliar aïllat al carrer Lanzarote, 31-33  de Mirasol
Promotor: Promociones El Pati, S.L.
Arquitecta: Mª del Mar Ejarque

2009
Publicació a la revista d’interiorisme.
-Reforma i interiorisme d’un habitatge al carrer Gràcia, 26-28 de Sabadell. Interiorista: Silvia Busquets
Arquitecta: Mª del Mar Ejarque